INTRODUCERE

Cum să cumpărați
1.1 Pentru a cumpăra bunuri de pe www.kormoranshop.ro, trebuie să furnizați numele complet și adresa de reședință, numărul de telefon și adresa de e-mail.

1.2 Persoana care cumpără trebuie să aibă cel puțin 18 ani.
1.3 Pentru a efectua o achiziție, faceți clic pe butonul “Add to Cart” (Adaugă în coș) pe un anumit articol. Se aplică prețuri cu TVA inclus. În cele din urmă, comanda trebuie să fie confirmată, iar datele de facturare trebuie să fie corecte.
1.4 Trimiteți comanda. În subsol, comanda este confirmată prin e-mail.

   I. Dispoziții inițiale

1.1.  Acești termeni și condiții generale (denumit în continuare „TCG”) pentru vânzarea de bunuri sunt emise de APN s.r.o., cu sediul social la Klinckova 2569/2, 945 01 Komarno, SK,  CUI: SK2024151382,  (denumit în continuare „Vânzătorul”), și se aplică vânzării de bunuri comandate prin intermediul site-ului www.kormoranshop.ro (denumit în continuare „e-shop”).

1.2.  Prin mărfuri se înțelege în principal băuturi alcoolice. O descriere a fiecărui produs în parte este oferită pe www.kormoranshop.ro.

1.3. Achiziția prin intermediul site-ului poate fi efectuată de către toate persoanele, fără limitare (denumită în continuare “Cumpărător”), cu condiția ca acestea să respecte aceste TCG-uri. Cu toate acestea, persoanele fizice care achiziționează bunuri care reprezintă băuturi alcoolice sunt condiționate de atingerea vârstei minime de 18 ani.

1.4. Clientul care utilizează băuturi alcoolice achiziționate prin intermediul APN s.r.o pentru activitatea de afaceri, cu acordul condițiilor de afaceri, CONFIRMA faptul că este înregistrat in mod corespunzător la biroul vamal și, la cerere, furnizează către APN s.r.o o copie a autorizației cu număr de înregistrare. În același timp, clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele asociate vânzării de băuturi alcoolice fără înregistrarea corespunzătoare la biroul vamal.

1.5. Dispozițiile legale de la care nu se poate deroga prin acordul părților, precum și dispozițiile prevăzute în orice contract scris încheiat între vânzător și cumpărător (în cazul în care a fost încheiat un astfel de contract) prevalează asupra prezentelor TCG. În cazul unui conflict între prezentele TCG și dispozițiile legale care pot fi derogate prin acordul părților, prevalează prezentele TGC.

   II. Condiții de vânzare

2.1. Cumpărătorul poate achiziționa orice produs prin intermediul site-ului e-shop, în cazul în care posibilitatea de a comanda este indicată pe site.

2.2. Cumpărătorul va plasa comanda prin intermediul formularului disponibil pe site, în care va completa toate rubricile marcate obligatorii.

2.3. Contractul de achiziție se încheie prin transmiterea unei comenzi prin formularul completat de către Cumpărător către Vânzător.  Vânzătorul confirmă cumpărătorului primirea comenzii prin e-mail trimis la adresa specificată în comandă. Cu toate acestea, vânzătorul poate renunța la contractul de vânzare în cazul în care bunurile comandate nu sunt disponibile. În acest caz, clientul va fi informat în mod electronic la adresa de e-mail furnizată sau prin telefon la numărul de telefon furnizat de client.

2.4. Vânzătorul livrează bunurile cumpărătorului după îndeplinirea condițiilor care rezultă din aceste TCG, prin curier la adresa specificată de cumpărător în formularul de date pentru facturare și livrare. Vânzătorul nu este responsabil pentru corectitudinea datelor pe care cumpărătorul le confirmă atunci când finalizează comanda și pentru imposibilitatea de livrare a bunurilor către cumpărător la adresa specificată.

2.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a prelungi în mod rezonabil termenele de livrare specificate în clauzele 2.5 și 2.6 din prezentele TCG, în funcție de stocurile și capacitățile sale operaționale va notifica cumpărătorul cu privire la o astfel de modificare. În cazul unei comenzi pentru mai multe produse, bunurile pot fi livrate și în părți.

2.6. În cazul în care Cumpărătorul nu ia în primire bunurile comandate în termen de 7 zile lucrătoare de la termenul anunțat în e-mailul prin care Vânzătorul confirmă expedierea comenzii, contractul de cumpărare încheiat (clauza 2.3. din prezentele TCG) încetează de drept și Vânzătorul nu mai este obligat să proceseze comenzile viitoare al Cumpărătorului; dreptul Vânzătorului la despăgubiri pentru daune nu este afectat de aceasta. În cazul în care vânzătorul nu notifică cumpărătorului despre termenul limită pentru ridicarea bunurilor în momentul confirmării primirii comenzii, termenul de 7 zile lucrătoare în conformitate cu fraza anterioară se aplică de la data la care bunurile trebuie să fie pregătite pentru ridicare în conformitate cu clauza 2.5(a) sau 2.6(a) din prezentele TCG.

2.7.  În caz de îndoială cu privire la vârsta cumpărătorului, cumpărătorul unei băuturi alcoolice este obligat să dovedească vânzătorului sau curierului (la livrarea bunurilor) că a împlinit vârsta de 18 ani, în caz contrar vânzătorul este obligat să refuze livrarea bunurilor. Vânzătorul sau curierul are dreptul de a refuza livrarea unei băuturi alcoolice cumpărătorului care se află în mod evident sub influența alcoolului.

2.8.  În temeiul OUG. Nr.34/2014 privind protecția consumatorilor în materie de vânzare de bunuri sau de prestare de servicii în cadrul unui contract la distanță sau al unui contract încheiat în afara spațiilor vânzătorului și de modificare și completare a anumitor legi (denumită în continuare “legea”), în conformitate cu dispozițiile art.9 consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14.

2.9.  În cazul în care consumatorul dorește să-și exercite acest drept, acesta va transmite personal retragerea scrisă din contractul de cumpărare cel târziu în ultima zi a perioadei specificate la adresa de contact a vânzătorului. După notificarea retragerii, consumatorul este obligat să trimită exclusiv prin curier obiectul contractului din care se retrage împreună cu toată documentația –  factura originală, instrucțiunile și alte documente pentru bunurile livrate împreună cu bunurile, dar nu mai târziu de 14 zile de la data din care a intrat în posesia bunurilor. Recomandăm cumpărătorilor să facă o copie a facturii pentru uz propriu și să trimită mărfurile prin curier înregistrat ca și expediere asigurată. Puteți utiliza următorul formular pentru a vă retrage din contract: Retragerea din contractul de cumpărare, în care trebuie să completați cel puțin detaliile marcate cu “*” .

2.10. Nu ne trimiteți bunurile cu plată ramburs, astfel de bunuri nu vor fi preluate.

2.11. Operatorul e-shop-ului va returna contravaloarea plătită pentru bunuri/servicii, exclus costul transportului, în termen de 14 zile de la data primirii cererii de retragere din contract, dar nu trebuie să returneze banii înainte ca bunurile să fie returnate și verificate de către e-shop.

2.12. Consumatorul suportă costurile de returnare a bunurilor.

2.13. Dreptul de retragere nu se aplică bunurilor și serviciilor definite la articolul 16 OUG 34/2014.

2.14. Consumatorul suportă orice diminuare a valorii bunurilor care rezultă din utilizarea lor dincolo de ceea ce este necesar pentru a stabili funcționalitatea și caracteristicile bunurilor.

   III. Prețul de achiziție și condițiile de plată

3.1. Cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție în suma indicată pe site. Toate sumele sunt listate pe www.kormoranshop.ro, inclusiv 19% din taxa pe valoarea adăugată în conformitate cu legislația în vigoare al României. Prețurile sunt valabile până la momentul actualizării lor pe site-ul web al e-shop-ului, toate bunurile vor fi livrate la prețul valabil la momentul trimiterii comenzii.

3.2. Prețul de cumpărare se plătește cel târziu la livrarea bunurilor de către cumpărător, iar plata integrală este o condiție pentru predarea bunurilor către cumpărător. În cazul în care cumpărătorul nu plătește prețul de achiziție, vânzătorul are dreptul să se retragă din contract.

3.3. Cumpărătorul poate plăti prețul de achiziție pentru bunuri prin unul dintre următoarele moduri:

  1. a) prin numerar la livrare prin curier;
  2. b) prin card bancar.

3.4. Prețul de cumpărare nu include costurile de livrare, care sunt suportate de cumpărător, iar metoda de plată este utilizată în consecință de dispozițiile privind plata prețului de cumpărare. Cumpărătorul este obligat să plătească costurile de livrare a bunurilor, chiar dacă refuză să accepte bunurile comandate și livrate în mod corespunzător, care nu prezintă defecte.

3.5. Dreptul de proprietate asupra bunurilor este transmis cumpărătorului prin plata integrală a prețului de achiziție și a costului de livrare a bunurilor.

   IV. Condiții de reclamație

4.1. Cumpărătorul este obligat să verifice bunurile livrate fără întârzieri nejustificate după livrare. Acceptarea înseamnă livrarea fără defecte a bunurilor către client.

4.2. În cazul unei diferențe în ceea ce privește cantitatea sau tipul de bunuri sau al unui defect al bunurilor pentru care vânzătorul este responsabil, cumpărătorul este obligat să informeze în scris și să livreze bunurile vânzătorului în scopul evaluării defectului sau diferenței. Vânzătorul este responsabil pentru defectele pe care bunurile vândute le au la primirea de către cumpărător și pentru defectele care apar după preluarea bunurilor în timpul perioadei de garanție. Cumpărătorul va notifica Vânzătorul în scris cu privire la defectele constatate și va transmite solicitarea prin care acesta sa fie recompensat.

4.3. În cazul în care cumpărătorul este un consumator (o persoană fizică care nu acționează în cadrul activității sale comerciale sau profesionale), toate bunurile oferite sunt garantate pentru o perioadă de 24 luni. Excepția cazului în care se prevede altfel și este supus Legii privind protecția consumatorilor și Codului civil și acestor condiții de reclamație. În cazul în care cumpărătorul nu este consumator, acesta respectă prevederile Codului comercial, iar perioada de garanție este de 12 luni. Perioada de garanție începe în ziua primirii bunurilor de la compania de expediere sau direct de la vânzător, în cazul în care bunurile sunt preluate de cumpărător personal în ziua primirii.

4.4. Reclamațiile sau sesizările pot fi trimise la adresa Vânzătorului menționată la datele de contact.

4.5. Vânzătorul examinează reclamația în termenele legale.

4.6. Cumpărătorul poate, ca urmare a unei expedieri defectuoase, să solicite următoarele revendicări: Livrarea bunurilor lipsă – retragerea din contract – schimbul bunurilor defecte cu bunurile fără erori.

4.7. În cazul eligibilității reclamației, vânzătorul, în funcție de natura defectului constatat, fie înlocuiește bunurile cu altele noi, fie oferă cumpărătorului o reducere la prețul de achiziție. În cazul în care pretențiile cumpărătorului privind defectele bunurilor nu au putut fi satisfăcute în niciunul dintre aceste moduri, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract. În toate cazurile, bunurile solicitate trebuie să fie prezentate împreună cu reclamația.

4.8. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru orice defect a bunurilor cauzate de orice acțiune sau neglijare a cumpărătorului.

4.9. Vânzătorul confirmă primirea reclamației și emite cumpărătorului o confirmare a înregistrării reclamației într-o formă corespunzătoare. Data reclamației este considerată a fi data trimiterii notificării către vânzător. În cazul în care nu este posibilă livrarea imediată a confirmării, aceasta trebuie să fie transmisă fără întârzieri nejustificate, dar cel târziu împreună cu dovada soluționării reclamației. Confirmarea soluționării reclamației va fi trimisă în scris.

4.10. Vânzătorul este obligat să stabilească modalitatea de tratare a cererii imediată, în cazuri complexe, în termen de 3 zile de la data depunerii cererii. În cazuri justificate, în special dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a mărfurilor în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării. După stabilirea metodei de soluționare a reclamației, vânzătorul se va ocupa de reclamație imediat, în cazuri justificate reclamația poate fi soluționată ulterior. Cu toate acestea, plângerea se soluționează în maxim 30 de zile de la data cererii. După termenul de 30 de zile pentru soluționarea reclamației, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare și va primi suma integrală pentru bunuri sau are dreptul de a schimba bunurile cu una nouă.

   V. Dispoziții comune și finale

5.1. În ceea ce privește aspectele care nu sunt reglementate în prezentele TCG, relația obligatorie dintre Vânzător și Cumpărător este reglementată de dispozițiile ordinii juridice din legislația aplicabilă din România.

5.2 Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica aceste TCG.

5.3. Cumpărătorul declară că a citit prezentele TCG înainte de a trimite comanda și că, prin trimiterea comenzii, este de acord cu acesta.

5.4. Prezentele TCG intră în vigoare de la data publicării lor pe www.kormoranshop.ro.

5.5 În cazul în care consumatorul nu este mulțumit de modul în care vânzătorul a tratat reclamația sa sau dacă consideră că vânzătorul i-a încălcat drepturile, acesta are posibilitatea de a contacta vânzătorul pentru o cerere de despăgubire. În cazul în care vânzătorul răspunde în mod negativ la cererea de despăgubire sau nu răspunde în termen de 30 de zile de la data expedierii, consumatorul are dreptul de a solicita despăgubiri în sensul Ordonanţei nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările și completările ulterioare;

RECLAMAȚII

Reclamațiile trebuie făcute în scris prin e-mail la adresa: info@kormoranshop.ro. Reclamațiile sunt reglementate de Condițiile generale privind reclamațiile. Revendicările se aplică numai în cazul defectelor de fabricație demonstrabile cauzate de producător, care au fost detectate imediat după livrarea bunurilor sau în timpul utilizării acestora. Reclamația nu acoperă defectele cauzate de utilizator în timpul utilizării normale a bunurilor.